kyushu-univ-02 | note architects
2020.11.01
kyushu-univ-02