nagaya_3 | note architects - 清澄白河の建築設計事務所
2021.11.01
nagaya_3