nagaya_35 | note architects - 清澄白河 門前仲町
2021.11.01
nagaya_35